Skip to content
YellowCard
Making medicines and medical devices safer

Czech

Information about reporting side effects in Czech.

Má váš lék vedlejší účinky? Nahlaste to prostřednictvím systému Žluté karty

Má váš lék vedlejší účinky? Nahlaste to prostřednictvím systému Žluté karty

Chceme, aby byly léky bezpečnější pro všechny

Všechny léky mohou mít vedlejší účinky (též nežádoucí účinky léku). Mnohé z vedlejších účinků jsou mírné, některé však mohou být vážné, dokonce životu nebezpečné. Někdy se vedlejší účinky mohou objevit až poté, co osoba přestala lék brát. Některé vedlejší účinky se projeví až později, když je užívá hodně lidí po delší dobu. Proto je důležité, aby lidé prostřednictvím systému Žluté karty podezření na vedlejší účinky nahlásili.

Pokud máte obavy, že je podle vás nějaký příznak projevem vedlejšího účinku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Co nahlásit

Ve Velké Británii můžete nahlásit podezření na vedlejší účinky jakýchkoli léků včetně bylinných, ať už vám je předepsal váš doktor, nebo jste si je zakoupili bez lékařského předpisu. Můžete nahlásit vedlejší účinky, které se vyskytly:

  • u vás osobně,

  • u vašeho dítěte nebo

  • u osoby, za kterou jste odpovědni, či u osoby, která vás požádala, abyste za ni vedlejší účinky nahlásili.

K čemu se hlášení ze Žlutých karet používají?

Agentura pro regulaci léčiv a léčivých výrobků (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA) shromažďuje Žluté karty jak od lidí, kteří berou léky, tak od zdravotníků, jako jsou doktoři, lékárníci a zdravotní sestry.

Agentura MHRA poté tyto informace použije k tomu, aby mohla zkontrolovat způsoby užití léku a varování, která jsou uvedena v informacích o výrobku.

Co je agentura MHRA?

Agentura MHRA spadá pod vládu Velké Británie. Jejím základním cílem je chránit zdraví veřejnosti. Zajišťuje tedy, aby léky a zdravotnické přístroje správně fungovaly a byly přijatelně bezpečné. Pokud se vyskytne nějaký problém, agentura MHRA urychleně zakročí, aby veřejnost zůstala chráněna.

Tři způsoby, jak vyplnit Žlutou kartu

Žluté karty musí být vyplněny v angličtině, takže budete možná potřebovat pomoc od někoho, kdo umí psát a mluvit anglicky. Žlutou kartu za vás může vyplnit také zdravotník (např. lékař, lékárník nebo zdravotní sestra).

  • Pokud máte přístup na Internet, použijte formulář Žluté karty na www.mhra.gov.uk/yellowcardJe to nejjednodušší způsob, jak hlášení vyplnit.

  • Vyplňte formulář Žluté karty, který pak můžete odeslat poštou v neofrankované obálce.

  • Zavolejte na linku Žluté karty na telefonním čísle 0808 100 3352.

Ochrana vašich osobních údajů

Osobní údaje jsou bezpečně, spolehlivě a důvěrně uchovávány. Nikdy nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány nikomu mimo agenturu MHRA.