Skip to content
YellowCard
Making medicines and medical devices safer

Polish

Information about reporting side effects in Polish. Zaistniało podejrzenie, że przyjmowany lek ma skutki uboczne?

Zaistniało podejrzenie, że przyjmowany lek ma skutki uboczne? Prosimy to zgłosić korzystając z Programu Żółtej Karty

Leki bezpieczniejsze dla każdego pacjenta

Każdy lek może powodować niepożądane skutki uboczne (czasami nazywane niepożądaną reakcją na lek).Wiele skutków ubocznych ma objawy łagodne, ale niektóre z nich mogą być poważne, a nawet zagrażać życiu pacjenta.Czasami efekty uboczne mogą pojawić się po zakończeniu przyjmowania leku.Niektóre skutki uboczne można poznać dopiero, kiedy wiele osób przyjmuje leki przez dłuższy czas.W związku z tym prosimy, aby w ramach Programu Żółtej Karty zgłaszać objawy budzące podejrzenie wystąpienia niepożądanego działania leku.

Jeżeli są Państwo zaniepokojeni objawami, które mogą okazać się działaniem niepożądanym przyjmowanego leku, prosimy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Co zgłaszać?

W Wielkiej Brytanii można zgłaszać podejrzenia skutków ubocznych każdego leku lub preparatu ziołowego, zarówno przepisanego przez lekarza jak i zakupionego bez recepty.Można zgłosić skutki uboczne, które wystąpiły u:

  • Państwa osobiście,

  • Państwa dziecka, lub

  • osoby, którą się Państwo opiekują lub osoby, która poprosi o zgłoszenie takiego przypadku w jej imieniu.

Jak wykorzystywane są zgłoszenia na Żółtych Kartach?

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (ang. MHRA - The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) zbiera zgłoszenia na Żółtych Kartach od osób przyjmujących leki, jak również od pracowników medycznych: lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek.

MHRA wykorzystuje te informacje w celu aktualizacji danych o sposobie przyjmowania leków oraz ostrzeżeń podawanych na ulotce o produkcie.

Co to jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA)?

MHRA jest brytyjską instytucją rządową.Jej głównym zadaniem jest ochrona zdrowia publicznego.Kontroluje prawidłowość działania i bezpieczeństwa leków oraz urządzeń medycznych.W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości, MHRA podejmuje natychmiastowe działania w celu ochrony ludności.

Są trzy sposoby złożenia zgłoszenia na Żółtej karcie

Żółtą Kartę należy wypełnić w języku angielskim, dlatego można skorzystać z pomocy osoby, która pisze lub mówi po angielsku.Pracownik medyczny (lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka) może również złożyć zgłoszenie na Żółtej karcie w Państwa imieniu.

  • jeżeli mają Państwo dostęp do Internetu, prosimy pobrać formularz Żółtej Karty z witryny www.mhra.gov.uk/yellowcard. Jest to najprostszy sposób złożenia zgłoszenia.

  • następnie prosimy uzupełnić formularz Żółtej karty i wysłać pocztą (bez opłaty),

  • lub przekazać zgłoszenie telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer Infolinii Żółtej Karty - 0808 100 3352

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są poufne, zabezpieczone i przechowywane w bezpieczny sposób.Bez Państwa wyraźnej zgody, dane nie będą przekazane poza MHRA.